ΑΝΑΛΥΣΗ COOKIES τού ιστοτόπου www.zolindaki-gynaikologos.gr

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Hνωμένες Πολιτείες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Απαραίτητα - Tεχνικά Cookies 
Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

ONOMA COOKIE / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ / ΤΥΠΟΣ /  ΔΙΑΡΚΕΙΑ      
 
_cfduid                     mailerlite.com            HTTP                    1 έτος

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από το διακινητή περιεχομένου για τη διάγνωση ασφαλούς διαδικτυακής κυκλοφορίας
Πηγή: https://static.mailerlite.com/js/jquery.validate.min.js?ver=4.9.8
Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

_cfduid                      mlcdn.com                   HTTP                    1 έτος
Περιγραφή σκοπού του cookie: Διάγνωση ασφαλούς διαδικτυακής κυκλοφορίας
Πηγή: : https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-801531465Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

ONOMA COOKIE / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ / ΤΥΠΟΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ

_ga                     zolindaki-gynaikologos.gr                  HTTP                   2 years
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφη μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη
Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

_gat                   zolindaki-gynaikologos.gr                 HTTP                  1 ημέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων
Πηγή:  https://www.google-analytics.com/analytics.js
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

_gid                    zolindaki-gynaikologos.gr               HTTP                     1 ημέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

collect                       google-analytics.com                Pixel                  Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στην Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη. Καταγράφει  τον επισκέπτη σε συσκευές και αγοραστικά κανάλια.  
Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.jsΤα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Cookies στόχευσης (μάρκετινγκ)
Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τα πρόσωπα και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές.

ONOMA COOKIE / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ / ΤΥΠΟΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ
     

NID                        google.com         HTTP         6 μήνες
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που προσδιορίζει την επιστροφή μίας συσκευής του χρήστη. Η ΙD χρησιμεύει για στοχευμένες διαφημίσεις.
Πηγή:https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d 3146.8418302867954!2d23.756321799999988!3d  37.9341254!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1bd8ec92a027f%3a0xe1ba9e9b7d1224b2!2zzpzpgm6_z4xovm-azr_phc67zq_ovc6xz4igmtusim6xzrvou c6_z43pgm6_zrvotyaxnjmgndusim6vzrvou86szrtosq!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1436168727483
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

rc::a                                    google.com                      HTML               Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού τού Cookie: To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τη ανθρώπινη δραστηριότητα από την μιμητική-ρομποτική δραστηριότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές για την ιστοσελίδα, καθώς κάνει αξιόπιστες αναφορές σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας.                    
Πηγή: https://www.google.com
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Oλλανδία  (επαρκής)

rc::b                                    google.com                      HTML               Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού τού Cookie: To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τη ανθρώπινη δραστηριότητα από την μιμητική-ρομποτική δραστηριότητα. 
Πηγή: https://www.google.com
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Oλλανδία  (επαρκής)

rc::b                                    google.com                      HTML               Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού τού Cookie: To cookie αυτό χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τη ανθρώπινη δραστηριότητα από την μιμητική-ρομποτική δραστηριότητα. 
Πηγή: https://www.google.comΤα δεδομένα αποστέλλονται: Oλλανδία  (επαρκής)